Projekte të përfunduara

Konkursi i Praktikave më të mira nga Bashkitë.

Procesi i përzgjedhjes së praktikave më të mira nga Bashkitë e vëndit.

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor (DLDP) zbatohet në Shqipëri nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe financohet nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, mbi bazën e një Marrëveshje dypalëshe mes Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane. DLDP mbështet qeverisjen vendore për të përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve, për të nxitur zhvillimin social-ekonomik të njësive vendore dhe për të përmirësuar proceset pjesëmarrëse.

visit page »

Panairi i brandimit të verërave

Event i organizuar pranë Galerisë së Arteve nga katër Agjencitë për Zhvillim Rajonal në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Ekonomik Rajonal dhe Shoqatën Shqiptare të Somelierëve për promovimin në këtë prag festash të verërave më të mira shqiptare. Nga vreshtat më cilësore dhe të njohura, me produkte të zgjedhura nga 21 kantina anë e mbanë Shqipërisë

visit page »