Make it in Albania- Thirrje për propozime, 20.07.2017-Vlorë