Hartimi i profilit të përgjithshëm të Rajonit 4, seanca e dytë e diskutimeve.