Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje Nr.2”

Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje Nr.2”

Rreth projektit

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve lancuar nga Programi për Zhvilimin Rajonal në Shqipëri, me mbështetjen financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, PZHRSH-ja përgatiti dokumentin e dytë me “Pyetje & Përgjigje” i cili mundëson sqarime të mëtejshme mbi skemën e granteve.

Shkarko Pyetje & Pergjigje 2

Informacioni gjëndet gjithashtu dhe në web-in:  www.rdpa.al