Info Day, Skema pilote Rajonale e Granteve Bashkitë e Qarkut Vlorë