Thirrje për Aplikime, Programi Për Zhvillimin Rajonal