Video Gallery

Krijimi i Agjencive Rajonale Për Zhvillim

Krijohen 4 agjensi për zhvillimin rajonal të cilat do të merren me rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit të politikave të investimeve publike.Ministrja e Zhvillimit Urban deklaroi se qendrat e tyre do të jenë në katër qytete.Erion Veliaj deklaroi se vendi ynë është i fundit në thithjen e investimeve në rajon.