Welcome

takimi “RAJONE MË TË FORTA NË RRUGËN E INTEGRIMIT NË BE” Përzgjedhja e Projekteve të Skemës Pilot Rajonale për Grante Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje Nr.2” “Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve Skema Pilote Rajonale e Granteve RDPA - Pyetje & Përgjigje Info Day, Skema pilote Rajonale e Granteve Bashkitë e Qarkut Vlorë Info Day, Skema pilote Rajonale e Granteve. Qarqet Fier-Gjirokastër Thirrje për Aplikime, Programi Për Zhvillimin Rajonal Takimi i parë tematik me prodhuesit lokalë të Bashkisë Konispol dhe Himarë, “South Albania”.